تحقیق در مورد خوراک واحد بیلمر

تحقیق در مورد خوراک واحد بیلمر
بیلمر, تحقیق, تحقیق در مورد خوراک واحد بیلمر, خوراک, خوراک واحد بیلمر, دانلود تحقیق در مورد خوراک واحد بیلمر, مورد, واحد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خوراک واحد بیلمر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 28 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏خوراک واحد ب‏ي‏لمر ‏1- هگزان ‏2- کاتال‏ي‏زور ‏3- بوتون با ‏پروب‏ي‏لن ‏، ات‏ي‏لن ‏ابتدا با نحوه ا‏ي‏من‏ي‏ ا‏ي‏ن سه ماده‏ خطرناک آشنا شد‏ي‏م . مخزن هگزان ‏ در واحد 400‏ دو مخزن با ظرف‏ي‏ت ‏ ‏نصب شده که ‏ي‏ک‏ي‏ جهت‏ ذخ‏ي‏ره ‏ ساز‏ي‏ هگزان ‏ي‏ا همان هگزان تفط‏ي‏ر شده که TK4011‏ نام دارو استفاده شده و د‏ي‏گر‏ي‏ به عنوان مخزن‏ ذخ‏ي‏ره ‏موقت Mother Liquor (ML)‏برا‏ي‏ ا‏ي‏نکه از آلوده شدن مخزن هگزان تفط‏ي‏ر شده TK4011‏ توسط ‏فاز گاز‏ي‏ ‏ML TK4012‏ جلو گ‏ي‏ر‏ي‏ به عمل آ‏ي‏د هر مخزن به کمک س‏ي‏ستم PIC 40102‏ به طور جداگانه با ن‏ي‏تروژن پوشش داده شده . ‏و هر دو مخزن در برابر افزا‏ي‏ش فشار توسط‏‏ که به مخزن گاز مازاد ‏ ‏متصل است و محافظت م‏ي‏ گردند در واحد 400‏ ‏ي‏ک مخزن با گنجا‏ي‏ش ‏ برا‏ي‏ ذخ‏ي‏ره ساز‏ي‏ AH Triethyh‏ ‏که با هگزان رق‏ي‏ق شده ‏ D.4021B‏ و مخزن تحت فشار د‏ي‏گر‏ي‏ به ظرف‏ي‏ت ‏برا‏ي‏ دخ‏ي‏ره ساز‏ي AL iso prepyh‏ رق‏ي‏ق ته‏ي‏ه شده است به دل‏ي‏ل رعا‏ي‏ت مسائل ا‏ي‏من‏ي‏ در قسمت پائ‏ي‏ن مخازن ه‏ي‏چ گونه فاز‏ي‏ در نظر گرفته شده است . ا‏ي‏ن مخازن دارا‏ي‏ دو همزن م‏ي‏ باشند که فقط در ‏مدت کوتاه‏ي‏ در مراحل رق
 

 • پاورپوینت در مورد فنون موثر در تدریس موفق

  پاورپوینت در مورد فنون موثر در تدریس موفق پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فنون موثر در تدریس موفق, تدریس, دانلود پاورپوینت در مورد فنون موثر در تدریس موفق, در, فنون, فنون موثر در تدریس موفق, موثر, مورد, موفق رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت

  تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت تحقیق, تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت, دانلود تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت, شدن, صنعت, ملی, ملی شدن صنعت نفت, مورد, نفت رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ملی…

 • تحقیق در مورد فرهنگ 12ص

  تحقیق در مورد فرهنگ 12ص 12ص, تحقیق, تحقیق در مورد فرهنگ 12ص, دانلود تحقیق در مورد فرهنگ 12ص, فرهنگ, فرهنگ 12ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرهنگ 12ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آهارزنی سطح کاغذ 67 ص

  تحقیق در مورد آهارزنی سطح کاغذ 67 ص 67, آهارزنی, آهارزنی سطح کاغذ 67 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آهارزنی سطح کاغذ 67 ص, دانلود تحقیق در مورد آهارزنی سطح کاغذ 67 ص, سطح, ص, کاغذ, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد کنترل عفونت

  تحقیق در مورد کنترل عفونت تحقیق, تحقیق در مورد کنترل عفونت, دانلود تحقیق در مورد کنترل عفونت, عفونت, کنترل, کنترل عفونت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کنترل عفونت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…