تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 39 ص

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 39 ص
39, اقرار, اقرار در امور حقوقی 39 ص, امور, تحقیق, تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 39 ص, حقوقی, دانلود تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 39 ص, در, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی 39 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 46 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏موضوع تحق‏ی‏ق‏: اقرار در امور حقوق‏ی‏اول‏ دفتر به نام ا‏ی‏زد‏ دادنا‏قادر‏ متعال ح‏ی‏ توانا‏به‏ نام خدا‏الف‏: تعر‏ی‏ف ‏اقرار ‏دکتر شمس- آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ مدن‏ی‏- ص 290-291، ادله اثبات دعو‏ی‏- دکتر س‏ی‏د‏ جلال الد‏ی‏ن‏ مدن‏ی‏ ص 61 و 62‏: ‏از لحاظ لغو‏ی‏،‏ اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگها‏ی‏ مختلف معان‏ی‏ متعدد‏ی‏ برا‏ی‏ آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کس‏ی‏ را در مکان‏ی‏ ابقائ کردنريال سخن‏ی‏ را به روشن‏ی‏ ب‏ی‏ان‏ کردن، چ‏ی‏ز‏ی‏ را در کار‏ی‏ استوار کردن بکار رفته است، ذکر ا‏ی‏ن‏ نکته ن‏ی‏ز‏ ل‏ازم‏ استکه اقرار ب‏ی‏شتر‏ در امور حقوق‏ی‏ به کار م‏ی‏ رود و در مسا‏ی‏ل‏ جزا‏یی‏ ب‏ی‏شتر‏ از واژه اعتراف استفاده م‏ی‏ گردد، تعر‏ی‏ف‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ که فقها از اقرار کرده اند با تعر‏ی‏ف‏ مقرر در قانون مدن‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ است. فاضل تعداد در تعر‏ی‏ف‏ اقرار م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ هو اخبار عن حق لازم للغ‏ی‏ر‏ و محقق اول ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ گو‏ی‏د‏: ه‏ی‏ اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در ا‏ی‏ن‏ 2 تعر‏ی‏ف‏ علاوه بر اقرا شهادت ن‏ی‏ز‏ جا‏ی‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد.
 

 • تحقیق در مورد نقش ورزش در زندگی انسان 35ص

  تحقیق در مورد نقش ورزش در زندگی انسان 35ص 35ص, انسان, تحقیق, تحقیق در مورد نقش ورزش در زندگی انسان 35ص, دانلود تحقیق در مورد نقش ورزش در زندگی انسان 35ص, در, زندگی, مورد, نقش, نقش ورزش در زندگی انسان…

 • تحقیق در مورد کپک

  تحقیق در مورد کپک تحقیق, تحقیق در مورد کپک, دانلود تحقیق در مورد کپک, کپک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کپک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد درس اول علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد درس اول علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) (تحقیق دانش آموزی) اجتماعی, انسانی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس اول علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) (تحقیق دانش آموزی), چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد درس اول علوم اجتماعی (سال…

 • تحقیق در مورد تقطیر

  تحقیق در مورد تقطیر تحقیق, تحقیق در مورد تقطیر, تقطیر, دانلود تحقیق در مورد تقطیر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تقطیر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد ماش سبز ، ماش سیاه 11 ص

  تحقیق در مورد ماش سبز ، ماش سیاه 11 ص 11, تحقیق, تحقیق در مورد ماش سبز, دانلود تحقیق در مورد ماش سبز, سبز, سیاه, ص, ماش, ماش سبز, ماش سیاه 11 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در…